Maatschappelijke betrokkenheid

Wij zijn ons dagelijks bewust van de veranderingen die plaatsvinden binnen onze markt en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor mens, maatschappij en milieu.

Wij willen een bewuste bijdrage leveren aan alle drie deze speerpunten door bv. actief afval te scheiden. Daarnaast werken wij met een minder schadelijk product voor het milieu dan de verse equivalent. Wij streven er naar om zoveel als mogelijk digitaal te werken en alleen in dringende gevallen zaken uit te printen. Ook hebben wij oog voor minder bedeelden en zwakkeren in de samenleving door met ons product en dienstverlening instellingen te sponsoren die zich daarvoor op een positieve wijze inzetten.