Privacy en disclaimer

D&D vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. D&D houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerken van persoonsgegevens
D&D verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
  • het verwerken van gegevens voor (direct) marketing doeleinden;
  • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
  • ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;

Marketing
Uw gegevens worden door D&D gebruikt onder meer om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van D&D en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.) kunt u dit aan D&D melden via info@dijn-diezijn.nl .

Klikgedrag
Op de website van D&D worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan D&D de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan D&D haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
De website van D&D maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u websites bezoekt.

Beveiligen van persoonsgegevens
D&D neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt D&D een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?
Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat D&D uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u D&D verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

D&D laat u binnen twee weken weten in hoeverre D&D aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan D&D een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan D&D o.v.v. ‘privacy’ via info@dijn-diezijn.nl Indien u geen marketing materiaal wenst te ontvangen dan kunt u dat op dezelfde manier aan D&D kenbaar maken en kunt u zich ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails. 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: D&D o.v.v. ‘privacy’, via info@dijn-diezijn.nl.

Wijzigingen
D&D behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De D&D site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. D&D kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van D&D afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde. 

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van D&D worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.